top of page

TERAPIA 

Terapie u mňa prebiehajú celostne a pracujeme s viacerými úrovňami, skrz prepisy vzorcov, liečenie vnútorného dieťaťa, ku energetickej aktivácii. Prebieha odpájanie klienta od nežiadúcich energetických zväzkov a vplyvov. Následne prebieha energetická aktivácia skrz vyšie JA vstúpenie do vlastnej sily. Otvorenie sa vlastnému vedeniu skrz vyšie JA. Klienkt si osvojí prácu s vlastnými emóciami a témami, skrz techniku zvedomovania.
 

Terapia 2 hodiny - 200 euro

Konzultácie, poradenstvo, pomenovanie problému, zadefinovanie riešení. Rozhovor obsahuje vhľad do danej témy.
 

Konzultácia 30 min. - 50 euro

KONZULTÁCIA

AKTIVÁCIA POSLANIA DUŠE

Aktivácia poslania duše, nastavenie pre tvorenie v nových kódoch novej zeme. Z napojenia na svoj zdroj vedomia, v súlade s božou vôľou, pre jednotu, radosť lásku a podporu ďalších bytostí.

Odstránenie blokád prinesených z minulých životov aktivovaných v detstve, ktorými si blokoujeme expanziu poslania. Žitie v plnom prejavení samých seba, v hmote a hojnosti.

PR nastavenie zdieľania svojho poslania s ľuďmi, prejavenie poslania v hmote. Sociálne siete, zdieľanie, akcie, webky, hojnosť.

Záverom terapie je prepojenie sa so svojim vyšším ja, k žitiu v úrovni vedomia. 

Aktivácia 3 hodiny - 300 euro

Datový_zdroj_4.png
bottom of page